اقتصاد، امروز قیمت‌‌‌ دلار در معاملات بازار روند کاهشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد و قیمت طلا اما افزایشی شد.

به گزارش بانک اول ، امروز قیمت‌‌‌ دلار در معاملات بازار روند کاهشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد و قیمت طلا اما افزایشی شد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۳ (یک هزار و نهصد و شصت و سه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۶۳ ۲.۰۰ ۰.۱ 09:00
۱,۹۶۱ -۲.۲۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱,۹۶۳ ۱۵ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۲۵,۸۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۲۵,۸۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۱۶ 11:12
۲,۴۲۱,۹۰۰ ۱,۱۰۰ ۰.۰۴ روز قبل
۲,۴۲۰,۸۰۰ ۸,۴۰۰ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۵۰۸,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۸۳۰ (پنجاه هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۸۳۰ -۵۰ -۰.۱ 11:18
۵۰,۸۸۰ -۱۲۰ -۰.۲۴ روز قبل
۵۱,۰۰۰ -۲۲۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۵۱۶ (چهل و یک هزار و پانصد و شانزده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۱۴۵ (پنجاه و پنج هزار و یکصد و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۱۴۵ -۱۲۳ -۰.۲۳ 11:20
۵۵,۲۶۸ ۵۷۶ ۱.۰۴ روز قبل
۵۴,۶۹۲ ۱۵ ۰.۰۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۳۷ درصدی، از ۶۳,۴۶۰ (شصت و سه هزار و چهارصد و شصت ) تومان به ۶۳,۲۲۷ (شصت و سه هزار و دویست و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۲۲۷ -۲۳۳ -۰.۳۷ 11:20
۶۳,۴۶۰ ۷۸۱ ۱.۲۳ روز قبل
۶۲,۶۷۹ ۷.۰۰ ۰.۰۱ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۳,۹۷۰ (سیزده هزار و نهصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۷,۱۲۶ (سی و هفت هزار و یکصد و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۱۰۰ (سی و سه هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۱ تومان کاهش، ۳۸ (سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:12
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۱۱ روز قبل
۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۲۷ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.