به گزارش بانک اول  امروز قیمت‌‌‌ سکه در معاملات بازار روند افزایشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد و قیمت دلار اما کاهشی شد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۱ (یک هزار و نهصد و هشتاد و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۸۱ ۱.۶۰ ۰.۰۸ 06:00
۱,۹۸۰ -۲.۲۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱,۹۸۲ ۲۱ ۱.۰۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ثبات داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۲۵,۴۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۲۵,۴۰۰ ۰ ۰ 11:05
۲,۴۲۵,۴۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۲,۴۲۱,۹۰۰ ۱,۱۰۰ ۰.۰۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۵۰۶,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۵۵۰ (پنجاه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۵۵۰ -۲۰۰ -۰.۴ 11:05
۵۰,۷۵۰ -۱۳۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۵۰,۸۸۰ -۱۲۰ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۱,۵۶۰ (چهل و یک هزار و پانصد و شصت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۰۱۸ (پنجاه و پنج هزار و هجده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۰۱۸ -۶۶ -۰.۱۲ 11:20
۵۵,۰۸۴ -۱۸۴ -۰.۳۴ ۲ روز پیش
۵۵,۲۶۸ ۵۷۶ ۱.۰۴ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۶۲,۹۵۵ (شصت و دو هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۶۲,۸۹۹ (شصت و دو هزار و هشتصد و نود و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۸۹۹ -۵۶ -۰.۰۹ 11:20
۶۲,۹۵۵ -۵۰۵ -۰.۸۱ ۲ روز پیش
۶۳,۴۶۰ ۷۸۱ ۱.۲۳ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۹۳۰ (سیزده هزار و نهصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۶۵ (یک هزار و هفتصد و شصت و پنج ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۶,۸۶۱ (سی و شش هزار و هشتصد و شصت و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۷ 11:05
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.