به گزارش بانک اول  امروز عمده قیمت‌‌‌‌ها در معاملات بازار روند صعودی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۹۸ (یک هزار و نهصد و نود و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۹۸ -۱.۱۰ -۰.۰۶ 09:00
۱,۹۹۹ ۲۴ ۱.۱۸ روز قبل
۱,۹۷۵ -۵.۹۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

 
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۲۶,۵۰۰ (دو میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۲۶,۵۰۰ ۵,۱۰۰ ۰.۲۱ 11:24
۲,۴۲۱,۴۰۰ ۲۱,۴۰۰ ۰.۸۸ روز قبل
۲,۴۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۶۳ ۲ روز پیش


 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۵۱۱,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و یازده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۲۸۰ (پنجاه هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۲۸۰ ۸۰ ۰.۱۵ 11:26
۵۰,۲۰۰ ۲۰۰ ۰.۳۹ روز قبل
۵۰,۰۰۰ -۴۲۰ -۰.۸۴ ۲ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۷۳۳ (چهل و یک هزار و هفتصد و سی و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۵,۵۸۹ (چهل و پنج هزار و پانصد و هشتاد و نه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۷۰ (سیزده هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱,۷۵۰ (یک هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۳,۰۵۰ (سی و سه هزار و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳۸ (سی و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۷ 11:24
۲۸,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۹ روز قبل
۲۸,۵۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۷۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.