به گزارش بانک اول  امروز قیمت‌‌‌‌‌‌‌ طلا و سکه در معاملات بازار روند افزایشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۲ (دو هزار و بیست و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۲ ۳.۰۰ ۰.۱۴ 09:00
۲,۰۱۹ -۵.۴۰ -۰.۲۷ روز قبل
۲,۰۲۴ -۴۷.۱۰ -۲.۳۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۷۳,۶۰۰ (دو میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۷۳,۶۰۰ ۶,۷۰۰ ۰.۲۷ 11:30
۲,۴۶۶,۹۰۰ -۳۹,۷۰۰ -۱.۶۱ روز قبل
۲,۵۰۶,۶۰۰ -۹,۷۰۰ -۰.۳۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۷۱۵,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پانزده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۲۰۰ (پنجاه هزار و دویست) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری نداشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۲۰۰ ۰ ۰ 11:13
۵۰,۲۰۰ -۱۵۰ -۰.۳ روز قبل
۵۰,۳۵۰ -۵۰ -۰.۱ ۲ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

همچنین دلار مبادله ای با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲,۲۴۲ (چهل و دو هزار و دویست و چهل و دو ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۴۰۹ (پنجاه و چهار هزار و چهارصد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴,۴۰۹ ۲۴ ۰.۰۴ 11:20
۵۴,۳۸۵ -۳۴۵ -۰.۶۴ روز قبل
۵۴,۷۳۰ -۱۴۵ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۶۳,۵۰۰ (شصت و سه هزار و پانصد ) تومان به ۶۳,۴۸۰ (شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۴۸۰ -۲۰ -۰.۰۴ 11:20
۶۳,۵۰۰ -۳۹۹ -۰.۶۳ روز قبل
۶۳,۸۹۹ -۱۴۴ -۰.۲۳ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۱۰ (سیزده هزار و هشتصد و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۴۵ (یک هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۶,۹۶۹ (سی و شش هزار و نهصد و شصت و نه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۳۰۰ (سی و سه هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۹,۳۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۷ 11:30
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۵۲ روز قبل
۲۹,۴۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.