چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403 2024,April

چه کسانی وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی می‌گیرند

05 فروردین 1403
چه کسانی وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی می‌گیرند

آقا زیر ۲۵ سال و خانم زیر ۲۳ سال، هر نفر ۳۵۰ میلیون تومان می‌توانند وام ازدواج بگیرند.

به گزارش بانک اول سایر افراد نیز هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اعتبار وام ازدواج در سال جاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده گفت: دولت ۱۳۴ هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده است.

برای سال ۱۴۰۳ نیز وام ازدواج به ۷۰۰ میلیون برای زوج‌ها ارتقا یافته است.

در کنار طرح مسکن ملی که به صورت عمومی اجرا می‌شود، طرح ویژه ای برای جوانان هم دنبال می شود که نهایی نشده است.

امیدواریم ۱۴۰۳ خبر خوشی در خصوص مسکن جوانان به این واسطه داشته باشیم.