به گزارش بانک اول  بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت سکه و افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۴۳ (دو هزار و سیصد و چهل و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۳ ۱۳ ۰.۵۵ 11:35
۲,۳۳۰ ۰ ۰ روز قبل
۲,۳۳۰ ۵۲ ۲.۲۳ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۵۴,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۲۰۰ ۰.۰۳ 11:36
۳,۵۵۲,۸۰۰ -۱۵۲,۶۰۰ -۴.۳ روز قبل
۳,۷۰۵,۴۰۰ ۴۸,۷۰۰ ۱.۳۱ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۳۶۹,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد و شصت و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۶۷ ۰ ۰ 11:33
۴۳,۵۶۷ -۰.۰۱ روز قبل
۴۳,۵۶۸ ۱۰۶ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۲۱۸ (چهل و هفت هزار و دویست و هجده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۲۱۸ -۱۴ -۰.۰۳ 11:36
۴۷,۲۳۲ -۰.۰۱ روز قبل
۴۷,۲۳۴ ۱۸۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۸۰,۷۰۰ (هشتاد هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۰,۷۰۰ ۲۵۰ ۰.۳ 11:38
۸۰,۴۵۰ -۱,۴۶۱ -۱.۸۲ روز قبل
۸۱,۹۱۱ ۱,۰۱۴ ۱.۲۳ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۹۰ (یک هزار و نهصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۷,۰۰۰ (چهل و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا، امروز به ۴۲,۱۰۰ (چهل و دو هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۸ (چهل و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۰.۸۴ 11:34
۴۲,۲۵۰,۰۰۰ -۲,۸۰۰,۰۰۰ -۶.۶۳ روز قبل
۴۵,۰۵۰,۰۰۰ -۸۰۰,۰۰۰ -۱.۷۸ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۷۹ 11:34
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ -۱,۴۰۰,۰۰۰ -۵.۴۷ روز قبل
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۲.۶ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.