به گزارش بانک اول ، بازار امروز شاهد ثبات قیمت قیمت طلا و سکه در جریان معاملات نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۴۳ (دو هزار و سیصد و چهل و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۳ ۰ ۰ 11:30
۲,۳۴۳ -۴۲ -۱.۸ روز قبل
۲,۳۸۵ ۴۳ ۱.۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ثبات داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۸۱,۴۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۸۱,۴۰۰ ۰ ۰ 11:30
۳,۷۸۱,۴۰۰ ۱۵۹,۳۰۰ ۴.۲۱ روز قبل
۳,۶۲۲,۱۰۰ ۱۰۳,۹۰۰ ۲.۸۶ ۵ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۳۷۹ (چهل و شش هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۳۷۹ -۱۱ -۰.۰۳ 11:30
۴۶,۳۹۰ -۸۹۳ -۱.۹۳ روز قبل
۴۷,۲۸۳ ۶۵ ۰.۱۳ ۵ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۹ درصدی، از ۸۲,۵۴۵ (هشتاد و دو هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان به ۸۴,۱۵۰ (هشتاد و چهار هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۴,۱۵۰ ۱,۶۰۵ ۱.۹ 11:30
۸۲,۵۴۵ ۲,۱۵۴ ۲.۶ روز قبل
۸۰,۳۹۱ ۴۴۴ ۰.۵۵ ۵ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۸۵ (دو هزار و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۳۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۹,۰۵۰ (چهل و نه هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۳.۶۴ درصدی، از ۴۲,۲۵۰ (چهل و دو هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۴۳,۸۵۰ (چهل و سه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق با افزایش ۳.۹۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵۱ (پنجاه و یک ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:30
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۳.۷۷ روز قبل
۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴.۱۵ ۵ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۱۱ 11:32
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴.۹ روز قبل
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۷۹ ۵ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان قیمت خورد.