به گزارش  بانک اول ، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۷۰ (دو هزار و سیصد و هفتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۷۰ -۲۲ -۰.۹۳ 11:35
۲,۳۹۲ ۰ ۰ روز قبل
۲,۳۹۲ ۶.۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۶۶,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و شصت و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۶۶,۰۰۰ -۵۵,۴۰۰ -۱.۵۲ 11:36
۳,۷۲۱,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱.۲۳ روز قبل
۳,۶۷۵,۴۰۰ -۱۱۷,۵۰۰ -۳.۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۸۸۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۷۲۵ (چهل و سه هزار و هفتصد و بیست و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۷۲۵ ۱۰ ۰.۰۲ 11:34
۴۳,۷۱۵ ۱۵۰ ۰.۳۴ روز قبل
۴۳,۵۶۵ -۰.۰۱ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۳۶ (چهل و شش هزار و پانصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۵۳۶ -۶۳ -۰.۱۴ 11:36
۴۶,۵۹۹ ۱۸۰ ۰.۳۸ روز قبل
۴۶,۴۱۹ ۵۰ ۰.۱ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۷۹,۸۵۰ (هفتاد و نه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۷۹,۹۵۰ (هفتاد و نه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۹,۹۵۰ ۱۰۰ ۰.۱۲ 11:37
۷۹,۸۵۰ -۳,۵۱۸ -۴.۴۱ روز قبل
۸۳,۳۶۸ -۱۹۰ -۰.۲۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۰۶ (یازده هزار و نهصد و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۸۵ (یک هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۷,۰۵۰ (چهل و هفت هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۵۵۰ (چهل و یک هزار و پانصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۳۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۰.۷ 11:35
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ روز قبل
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۴۰۰,۰۰۰ -۳.۲۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:38
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۱.۹۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۱۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.