به گزارش  بانک اول ، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۱۴ (دو هزار و سیصد و چهارده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۱۴ -۱۳ -۰.۵۷ 11:37
۲,۳۲۷ ۲۹ ۱.۲۴ روز قبل
۲,۲۹۸ -۷۲ -۳.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۳۹,۲۰۰ (سه میلیون و پانصد و سی و نه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۵۳۹,۲۰۰ -۸,۸۰۰ -۰.۲۵ 11:37
۳,۵۴۸,۰۰۰ -۹,۲۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۳,۵۵۷,۲۰۰ -۹۷,۲۰۰ -۲.۷۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۳۵۴,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۰۳۸ (چهل و چهار هزار و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۰۳۸ ۰ ۰ 11:35
۴۴,۰۳۸ ۱۴۲ ۰.۳۲ روز قبل
۴۳,۸۹۶ ۱۷۱ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۰۶۰ (چهل و هفت هزار و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۰۶۰ -۲۸ -۰.۰۶ 11:37
۴۷,۰۸۸ ۳۵۲ ۰.۷۴ روز قبل
۴۶,۷۳۶ ۲۰۰ ۰.۴۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۷۹,۱۵۰ (هفتاد و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۷۹,۳۰۰ (هفتاد و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۹,۳۰۰ ۱۵۰ ۰.۱۸ 11:37
۷۹,۱۵۰ -۲,۵۷۱ -۳.۲۵ روز قبل
۸۱,۷۲۱ ۲,۲۲۱ ۲.۷۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۹۱ (یازده هزار و نهصد و نود و یک ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۶,۳۵۰ (چهل و شش هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۳۵۰ (چهل و یک هزار و سیصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۸ (چهل و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۴۵ (یک هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۲۳ 11:36
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۲۴ روز قبل
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۱.۴۲ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون) تومان معامله شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.