شنبه, 29 اردیبهشت 1403 2024,May

قیمت ارزهای خارجی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
بانک اول - امروز در بازار قیمت دلار متشکل و سکه پایین آمد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
بانک اول - ، امروز در بازار قیمت طلا و دلار روند نزولی را در پیش گرفتند.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
بانک اول - عمده قیمت ها امروز در بازار روند نزولی را تجربه کردند.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
بانک اول - در بازار قیمت طلا بالا رفت اما دلار عقب نشینی کرد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا و سکه نسبت به روز پیش بالا رفت.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
بانک اول - بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
بانک اول - بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
بانک اول - بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
بانک اول - بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
بانک اول - امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته پایین آمد، قیمت سکه امامی هم افت ۴۴ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۸۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان معامله شد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
بانک اول - عمده قیمت ها امروز در بازار سیر صعودی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا و دلار در مقایسه با روز پیش پایین آمد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
بانک اول - بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
بانک اول - قیمت ها امروز در جریان معاملات روند صعودی را تجربه کردند.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
بانک اول - امروز قیمت طلا و سکه نسبت به روز پیش بالا رفت.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا و سکه روند نزولی را تجربه کرد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
بانک اول - امروز در معاملات قیمت سکه و دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
بانک اول - امروز در بازار قیمت ها نسبت به روز پیش عقب نشستند.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
بانک اول - عمده قیمت ها امروز در بازار روند نزولی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
بانک اول - امروز در بازار قیمت دلار پایین آمد، قیمت سکه امامی اما بالا رفت و با رشد ۱۱۴ هزار تومانی، ۱۴,۹۷۷,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار) تومان ارزش گذاری شد.
قیمت طلا، سکه و دلار  امروز ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا و دلار روند نزولی را تجربه کرد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
بانک اول - امروز در بازار قیمت سکه امامی نسبت به روز پیش بالا رفت و با رشد ۲۵ هزار تومانی، ۱۴,۹۳۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و سی و سه هزار) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا اما پایین آمد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بانک اول - بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و دلار است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
بانک اول - بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بانک اول - بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بانک اول - بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه و دلار نسبت به روز گذشته است.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
بانک اول - قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را نسبت به روز پیش تجربه کردند.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی را تجربه کرد، قیمت سکه امامی هم با افت ۸۱ هزار تومانی، ۱۵,۳۰۹,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بانک اول - امروز در بازار قیمت دلار افزایش یافت و با رشد ۱۴ تومانی، ۲۷,۶۱۵ (بیست و هفت هزار و ششصد و پانزده) تومان معامله شد. قیمت طلا هم سیر صعودی را تجربه کرد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بانک اول - امروز در بازار قیمت سکه امامی کاهش یافت و با ریزش ۹۷ هزار تومانی، ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا هم پایین آمد.
قیمت طلا، سکه و دلار  امروز ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
بانک اول - بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه امامی است که با ۱۰۶ هزار تومان رشد، ۱۴,۶۱۴,۰۰۰ (چهارده میلیون و ششصد و چهارده هزار) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
بانک اول - بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلاست، قیمت سکه امامی هم ۱۴ هزار تومان رشد داشت و ۱۴,۷۱۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و یازده هزار) تومان نرخ گذاری و معامله شد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
بانک اول - امروز در بازار قیمت سکه امامی روند نزولی را تجربه کرد و با افت ۲۵۷ هزار تومانی، ۱۵,۰۹۱,۰۰۰ (پانزده میلیون و نود و یک هزار) تومان ارزش گذاری شد. قیمت طلا هم کاهش یافت.
قیمت طلا، سکه و دلار  امروز ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
بانک اول - بازار امروز شاهد رشد قیمت دلار است، قیمت طلا ۱۸ عیار هم بالا رفت و هر گرم با ۷۴۰۰ تومان افزایش، ۱,۴۴۳,۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
بانک اول - امروز قیمت سکه امامی در بازار افت ۱۰۱ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا اما افزایش یافت.
قیمت طلا، سکه، دلار امروز 1 تیر ماه ۱۴۰۱
بانک اول - امروز در بازار قیمت دلار روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش ۵۶ تومانی، ۲۷,۵۵۶ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت.
قیمت طلا، سکه، دلار و ارز ۳۱ خرداد1401
بانک اول - قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
بانک اول - امروز قیمت سکه امامی در بازار کاهش یافت و با ریزش ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا اما بالا رفت.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
بانک اول - امروز قیمت دلار در بازار بالا رفت و با ۱۹۴ رشد، ۲۶,۸۷۴ (بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و چهار) تومان معامله شد. قیمت طلا هم روند صعودی را تجربه کرد.
قیمت طلا، دلار، سکه و قیمت ارز امروز  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
بانک اول -امروز قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم آن با ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان رشد، ۱,۴۸۴,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و دویست) تومان معامله شد. قیمت دلار اما پایین آمد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت و با رشد ۹۰۰ تومانی که تجربه کرد، ۱,۴۴۳,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد ) تومان معامله شد. قیمت دلار در بازار اما پایین آمد.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
بانک اول - امروز در بازار قیمت طلا روند نزولی را تجربه کرد، قیمت دلار در بازار اما ۲۰۱ تومان افزایش یافت و ۲۶,۶۲۶ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و شش) تومان معامله شد.
قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
بانک اول - امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۵ میلیون تومان است.
قیمت طلا، سکه و ارز ۱۴۰۱.۰۳.۱۶
بانک اول - در حالی بازار امروز با افزایش قیمت طلا مواجه بود، اما قیمت سکه با ریزش مواجه شد.