بانک اول
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 8 May2021

بیشتر چک های وصول شده عادی هستند یا رمزدار؟

بانک اول - از ۴۰۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در اسفند پارسال ۵۶.۴ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۳.۶ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

به اشتراک بگذارید:

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰  خبر ۰ دیدگاه

به گزارش بانک اول، مجموع چک‌های مبادله شده در اسفند سال گذشته به بیش از 9 میلیون و 600 هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل می‌دهد و نشان دهنده دو نکته مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، اینگونه که در این ماه به تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای افزوده شده است.

از سوی دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در ماه مذکور بعد از بهمن ماه، کمترین سطح نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای از دی‌ماه سال 98 و قبل از شروع پاندمی ‌کروناست که این مورد، نکته مثبتی در روند سطح مبادلات محسوب می‌شود.

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده که ارزش هر یک از این چک‌ها حدود 27 میلیون تومان است، معادل 9 میلیون و 700 هزار فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 8.8 میلیون فقره عادی و حدود 0.9 میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 91.2 درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 8.8 درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از 402 هزار و 100 میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور بیش از 226 هزار و 900 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود 175 هزار و 200 میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 56.4 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 43.6 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در اسفند پارسال در کـل کشـور بیش از 857 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود 175 هزار و 200 میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 23 و 29.1 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران ببش از 274 هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 99 هزار و 200 میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 49.5 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (32 درصـد)، اصفهان (10.3 درصد) و خراسان رضوی (7.2 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، 67.9 درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (56.6 درصــد)، اصفهان ( 7 درصد) و خراسان رضوی ( 7.2 درصد) وصول شده است.

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود./ایسنا

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید
بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi