به گزارش بانک اول بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۷۹ (دو هزار و یکصد و هفتاد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۱۷۹ ۲۲ ۱ 08:02
۲,۱۵۷ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۱۵۸ ۳۲ ۱.۴۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۱۹,۳۰۰ (سه میلیون و دویست و نوزده هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۲۱۹,۳۰۰ ۵۶,۶۰۰ ۱.۷۵ 11:45
۳,۱۶۲,۷۰۰ ۴۰,۴۰۰ ۱.۲۷ ۲ روز پیش
۳,۱۲۲,۳۰۰ -۳,۵۰۰ -۰.۱۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۶۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۹۲۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۳,۰۹۵ (چهل و سه هزار و نود و پنج ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۰۹۵ ۰ ۰ 11:40
۴۳,۰۹۵ ۶۵ ۰.۱۵ ۲ روز پیش
۴۳,۰۳۰ ۱۱۰ ۰.۲۵ ۳ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۱۴۶ (چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۱۴۶ ۱۲۰ ۰.۲۵ 11:12
۴۷,۰۲۶ ۲۸۹ ۰.۶۱ ۲ روز پیش
۴۶,۷۳۷ ۱۱۹ ۰.۲۵ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۹۳ درصدی، از ۷۶,۵۹۰ (هفتاد و شش هزار و پانصد و نود ) تومان به ۷۸,۱۰۰ (هفتاد و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۸,۱۰۰ ۱,۵۱۰ ۱.۹۳ 11:42
۷۶,۵۹۰ -۳۱۶ -۰.۴۲ ۲ روز پیش
۷۶,۹۰۶ ۳۸۰ ۰.۴۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۳۴ (یازده هزار و هفتصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا، امروز به ۴۰,۳۵۰ (چهل هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۹۰۵ (یک هزار و نهصد و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۴,۹۰۰ (چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۰۶ 11:40
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱.۶۱ ۲ روز پیش
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۲۸ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۹۵ 11:41
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۹۲ ۲ روز پیش
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۴۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.