به گزارش بانک اول ، معاملات بازار طلا، سکه و ارز در نخستین روز از سال ۱۴۰۳ در حالی پیگیری شد که قیمت طلا و سکه روند صعودی را تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۶۵ (دو هزار و یکصد و شصت و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۱۶۵ ۰ ۰ 11:33
۲,۱۶۵ -۰.۳۳ روز قبل
۲,۱۷۲ -۳۰ -۱.۳۹ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۹۴,۳۰۰ (سه میلیون و دویست و نود و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، افزایش ۱.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۲۹۴,۳۰۰ ۵۹,۹۰۰ ۱.۸۱ 11:33
۳,۲۳۴,۴۰۰ ۵۳,۲۰۰ ۱.۶۴ ۶ روز پیش
۳,۱۸۱,۲۰۰ ۵۴,۳۰۰ ۱.۷ ۷ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۴ درصدی نسبت به ۶ روز پیش، ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و دویست و ده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۴۷۲ ۰ ۰ 11:32
۴۳,۴۷۲ ۱۰۳ ۰.۲۳ ۶ روز پیش
۴۳,۳۶۹ ۰ ۰ ۷ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۰۸۲ (چهل و هفت هزار و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، کاهش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۰۸۲ -۲۶۹ -۰.۵۸ 11:33
۴۷,۳۵۱ ۱۰۷ ۰.۲۲ ۶ روز پیش
۴۷,۲۴۴ ۲۴ ۰.۰۵ ۷ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۲۵ درصدی، از ۷۶,۵۲۶ (هفتاد و شش هزار و پانصد و بیست و شش ) تومان به ۷۷,۵۰۰ (هفتاد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۷,۵۰۰ ۹۷۴ ۱.۲۵ 11:37
۷۶,۵۲۶ ۲۵۳ ۰.۳۳ ۶ روز پیش
۷۶,۲۷۳ ۱,۱۴۰ ۱.۴۹ ۷ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به ۶ روز پیش، ۱۱,۸۳۷ (یازده هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، افزایش ۲.۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۴۵,۱۵۰ (چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۹۹ درصدی نسبت به ۶ روز پیش، ۴۰,۰۵۰ (چهل هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق، امروز به ۴۷ (چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، افزایش ۲.۱۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۷۷ 11:33
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۰۳ ۶ روز پیش
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۲.۳۶ ۷ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۶ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:37
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲.۱۵ ۶ روز پیش
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲.۲ ۷ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۶ روز پیش، ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.