به گزارش بانک اول ، عمده قیمت ها امروز در جریان معاملات بازار روند نزولی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۵۸ (دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۵۸ ۱۵ ۰.۶۳ 11:30
۲,۳۴۳ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۲,۳۴۳ -۴۲.۰۰ -۱.۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۸۲,۱۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۸۲,۱۰۰ -۹۹,۳۰۰ -۲.۷ 11:30
۳,۷۸۱,۴۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳,۷۸۱,۴۰۰ ۱۵۹,۳۰۰ ۴.۲۱ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۶۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۴۶,۳۷۹ (چهل و شش هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان به ۴۶,۳۹۴ (چهل و شش هزار و سیصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۳۹۴ ۱۵ ۰.۰۳ 11:30
۴۶,۳۷۹ -۱۱ -۰.۰۳ روز قبل
۴۶,۳۹۰ -۸۹۳ -۱.۹۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۶.۳۸ درصدی، از ۸۷,۵۴۹ (هشتاد و هفت هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان به ۸۲,۳۰۰ (هشتاد و دو هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۲,۳۰۰ -۵,۲۴۹ -۶.۳۸ 11:30
۸۷,۵۴۹ ۵,۰۰۴ ۵.۷۱ روز قبل
۸۲,۵۴۵ ۲,۱۵۴ ۲.۶ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۳۵ (دو هزار و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۴۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۷.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۸,۰۰۰ (چهل و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۲.۳۳ درصدی، از ۴۳,۸۵۰ (چهل و سه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۴۲,۸۵۰ (چهل و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با کاهش ۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵۰ (پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ -۱,۳۰۰,۰۰۰ -۲.۹۸ 11:30
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۳.۷۷ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۲.۶۹ 11:33
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۱۱ روز قبل
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴.۹ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۴.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۳۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.